Regulamin organizacyjny Studia Medyczno-Treningowego

§1 Postanowienia ogólne
§2 Zakres świadczonych usług
§3 Zasady rezerwacji i odwoływania wizyty
§4 Organizacja i przebieg wizyty
§5 Prawa i obowiązki Klienta
§6 Parkowanie samochodu
§7 Przepisy porządkowe
§8 Opinie i wnioski
§9 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
§10 Postanowienia końcowe